Job alert: Jurist (omgevingsrecht) provincie Limburg

Het Limburgse provinciebestuur wil een onmisbare en impactvolle schakel zijn tussen het lokale en het regionale niveau. Het wil het verschil maken op die domeinen waarvoor het Vlaamse niveau te veraf staat, en het gemeentelijke niveau de schaal mist.
Als impactgedreven organisatie is het provinciebestuur actief op vier domeinen.

  • Metropool Limburg: ijveren voor één vervoerregio, samen met Limburgse steden en gemeenten Europese subsidies binnenhalen, strijd voeren tegen de klimaatverandering.
  • Economische versneller Limburg: infrastructuur en aantrekkelijkheid van Limburg versterken voor het bedrijfsleven.
  • Ruimte Limburg: een ruimtelijke visie voor Limburg om het platteland, de typische stedelijkheid, economische clusters en ruimte voor verbindingen te versterken.
  • Visit Limburg: het ontsluiten van Limburg en zijn toeristische troeven met spraakmakende projecten.
Over de functie

Het preventief en curatief verlenen van juridische ondersteuning aan de provincie, haar organen en haar diensten om op deze wijze de kwaliteitszorg in het provinciebestuur te bevorderen, bij te dragen tot een beter functioneren van het bestuur en de belangen en de positie van de provincie ten aanzien van derden te behartigen. 

Het provinciebestuur gaat over tot de aanleg van een contractuele wervingsreserve jurist. Momenteel is er 1 functie vacant: jurist omgevingsvergunning.

Meer informatie? https://vacatures.plim.prd.dileoz.online/