Job alert: Juristen DBRC

De Dienst van de Bestuursrechtscolleges (DBRC) is momenteel op zoek naar verschillende juristen met een achtergrond/profiel/ervaring in het publiek recht. 

De DBRC ondersteunt en overkoepelt de Vlaamse administratieve rechtscolleges en staat samen met bestuursrechters in voor de kwaliteit en de ontwikkeling van de Vlaamse bestuursrechtspraak. 

Op dit ogenblik loopt er nog tot 11 juni 2022 een inschrijfperiode voor de eerstvolgende toelatingsexamens bij de DBRC. De examens zullen plaatsvinden in de periode eind juni – begin juli en worden georganiseerd met het oog op het werven van zowel nieuwe referendarissen als nieuwe leden voor het Coördinatiebureau. Ook afstuderende juristen met interesse of voorkennis in het publiekrecht en in het bijzonder het omgevingsrecht, bestuursrecht of bestuursprocesrecht worden zeker aangemoedigd om deel te nemen aan de wervingsexamens!

Als referendaris voer je onafhankelijk het juridisch onderzoek in concrete dossiers en schrijf je vervolgens in samenspraak met de bestuursrechter zelf de ontwerparresten van de rechtscolleges uit. Als lid van het Coördinatiebureau werk je binnen het interne studie- en kenniscentrum van de DBRC en zie je onder meer mee toe op de eenheid en de ontwikkeling van rechtspraak binnen de Vlaamse bestuursrechtscolleges die onder de DBRC-koepel vallen.

Neem zeker eens een kijkje op de website van de DBRC (https://www.dbrc.be/vacatures) voor meer informatie over de vacatures!